Vaši mentori

Ak si chcete dohodnúť mentoringovú hodinu, kontaktujte telefonicky alebo mailom vybraného mentora. S ním si dohodnete všetky podrobnosti a postup.

ZUZANA FUNTEKOVÁ

“Viem čomu som uverila” a rada posúvam ďalej veci, o ktorých prínose som presvedčená. Súčasne ma teší a tiež fascinuje byť prítomná pri procese, v ktorom sa kouč posúva a objavuje ďalšie kroky a možnosti.

e-mail adresa:

telefón: 0911 789 058

cena za mentoring: 30,-EUR/hod.

MIRIAM NĚMCOVÁ, ACC
Mentorovanie je pre mňa priestor dávať ďalej z toho, čo som sama dostala. Je to tiež príležitosť byť v kontakte s kolegami – koučmi a zamýšľať sa s nimi nad rôznymi koučovacími situáciami, v ktorých sa ocitli.
telefón: 0907 316 493
cena za mentoring: 30,-EUR/hod.

KATARÍNA BAGINOVÁ, PCC

Na mentorovanie sa teším preto, lebo sa opäť uvidím, prípadne sa budem počuť s ľuďmi, s ktorými som prežila niekoľko intenzívnych dní na ich ceste stať sa kresťanským koučom a ktorí sú mi blízki. Tiež preto, že môžem byť súčasťou napomáhania našim koučom v rozvoji ich schopností a zručností.
telefón: 0903 821 321
cena za mentoring: 40,-EUR/hod.

MARIÁN KUBEŠ, PCC, CMC

Sám vidím, koľko sa musím neustále učiť. Chcem iným túto cestu uľahčiť a učiť sa s nimi.
telefón: iba mailom
cena za mentoring: 50,-EUR/hod.