Buďte dokonalí v láske

Sobota, 7. marca 2020

Mt 5, 43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Otázky na zamyslenie

Ako sa správaš k ľuďom, ktorí ti nejakým spôsobom ublížili?Ako ťažko ti padne milovať ich?

Komu stále nevieš odpustiť?

Ktorú emóciu by si potreboval, aby si dokázal odpustiť?

Ako by si si ju dokázal v sebe vzbudiť?