Ako sa systematicky zdokonaľovať

Autor: Dennis Hooper[1]

Mnohé veci vo svojom živote nemáte pod kontrolou. Čo však môžete kontrolovať sú vaše voľby. A môžete vplývať na ľudí a okolnosti. Cielené úsilie je omnoho efektívnejšie, keď ho robíte zámerne.

Pred pár týždňami sa na mňa obrátil jeden klient s otázkou: „Počuj Dennis, stále nás povzbudzuješ, aby sme hľadali lepšie spôsoby ako robiť našu prácu. Naliehaš, aby sme sa posúvali k excelentnosti. Vieš popísať nejaký ukážkový postup na vykonanie potrebných zmien?“

Hneď som mu, k jeho spokojnosti, odpovedal. Naďalej som sa však jeho otázkou zaoberal. Uvedomil som si, že by bolo dobre o tom napísať článok, aby sa k odpovedi dostali aj iní.

Prvý krok je popísať realitu čo najpresnejšie. Možno sa vám to bude zdať ľahké, nie je to však celkom tak. My ľudia máme sklon klamať samých seba. Niekedy opíšeme našu situáciu v omnoho lepšom svetle, než aká je naozaj (všetci radi vyzeráme dobre). Niekedy ju naopak vykreslíme v oveľa horšom svetle, než naozaj je (lebo všetci máme radi, keď s nami prejavia súcit).

Sebaklam je jednou z najnepríjemnejších skutočností, ktorej musia lídri čeliť. Myslíme si, že poznáme „pravdu“, nedokážeme však rozpoznať, ako nás klamú naše vlastné domnienky a sklony. Takže hneď tu na začiatku procesu zdokonaľovania je už priestor na spoluprácu s koučom.

Ak sa pozriete na seba ďalšími očami, budete mať presnejší obraz súčasnej reality. Práve preto zvyčajne začínam prácu s lídrami posúdením zdravia ich organizácie. Robím rozhovory s ľuďmi z rôznych úsekov, aby som získal čo najpresnejší obraz o súčasnom stave.

Keď je dobre popísané „ako je to dnes“, môžeme ísť k ďalšiemu kroku a predstaviť si „čo by mohlo byť“. Aby sme sa mohli zdokonaľovať, musíme mať víziu želaného stavu. Je to cieľ, na dosiahnutie ktorého ste ochotní vynaložiť námahu.

Nemusí to byť nič rozsiahle ani časovo náročné. Veď to napokon už robíte. Jednoduchý príklad je zoznam vecí, ktoré máte nakúpiť. Urobíte si zoznam toho, čo chcete mať v komore a chladničke podľa toho, čo tam práve chýba – mlieko, zelenina a káva.

Väčšina lídrov (ale aj ostatných pracovníkov) má víziu toho, čo by chceli vytvoriť. Obyčajne sú to iba izolované myšlienky v hlavách jednotlivých ľudí. Pokým nezačneme porovnávať naše idey navzájom, organizácia nezíska jasný obraz spoločného cieľa. Každý pracuje (neraz veľmi usilovne) na trochu odlišnom cieli. Možno stojí za to venovať trochu času a úsilia na pomenovaní vízie organizácie.

Keď teda poznáte súčasnú realitu a želanú budúcnosť, ďalším krokom bude pomenovať bariéry a prekážky, ktoré vám stoja v ceste.

Keď začnete hľadať prekážky, zistíte, že ich je mnoho. Keď zapíšete jednu, vynorí sa ďalšia. Navrhujem, aby ste si poznačili všetky obmedzenia, aj keď sa budú zdať nevýznamné. Potom vykonajte „analýzu prekážok“.

Až do tohto momentu všetko vychádzalo z analýzy a bolo to logické. Zastavte sa na chvíľu a všimnite si svoje pocity, aké z toho všetkého máte. Pravdepodobne budete prežívať určitú nepohodu alebo sa vám ani do tých zmien nebude chcieť.

Ak čokoľvek prežívate vo svojom vnútri, nechajte to výjsť na povrch. Je pravdepodobné, že ste mnohé pocity potláčali, zakrývali ste nespokonosť s tým, ako sa veci majú. Dovoľte, aby vám vaša túžba po lepšej budúcnosti dodala energiu uskutočniť potrebné zmeny.

Spolu s ostatnými hľadajte možnosti, ako možno najvážnejšie prekážky prekonať. Potom sa pozrite na prínos každého nápadu a cenu, ktorú by vás to stálo. Určite si priority krokov, ktoré podniknete.

Dohodnite sa, kto čo urobí a dokedy. Niekto by mal mať na starosti zoznam so všetkými potrebnými činnosťami. Určite termín, kedy sa stretnete, aby každý informoval o tom, čo urobil. Doteraz to bolo iba uvažovanie o možných zmenách. Hoci je uvažovanie potrebné, zmena nastane, až keď začneme konať!

Keď sa stretnete, neskrývajte radosť, keď sa niečo podarilo. Opäť prejdite všetky navrhované aktivity. Zamyslite sa, či treba niečo upraviť alebo či nie je potrebné niektoré nové aktivity pridať.

Tento postup opakujte dovtedy, kým nebudete vy a vaši kolegovia spokojní s pokrokom, ktorý ste dosiahli.

Buďte pripravení začať tento proces odznova, pretože zanedlho si uvedomíte, že existujú ďalšie oblasti, v ktorých sa môžete zdokonaliť.

[1] copyright © 2011Dennis Hooper.


Dennis je kouč a konzultant a pomáha lídrom rozvíjať svojich podriadených. Je dlhoročným členom International Coach Federation, Georgia Coach Association a Christian Coaches Network. Tento článok bol pôvodne publikovaný v Houston Home Journal. Preložili a publikovali sme ho s láskavým súhlasom autora.