Hovorenie a počúvanie

Nedeľa, 5. apríla 2020

Iz 50, 4-5

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného.
Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil.

Otázky na zamyslenie

Akým spôsobom používaš svoj jazyk?Čo by si na tom rád zmenil?

Ako by si mohol začať?

Ako počúvaš iných?

Ako vieš načúvať sebe?

Podľa čoho poznáš, že počúvaš ako učeník?