Kto smie vystúpiť na vrch Pánov

4. adventná nedeľa – 22. decembra 2019

Ž 24, 2-5

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti.
Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Čo si si najsilnejšie uvedomil pri tomto žalme?
Ako veľmi túžiš stáť na mieste posvätnom?
Ktoré márnosti ti bránia kráčať vyššie?
Od čoho ešte potrebuješ očistiť svoje srdce?
Aký najlepší krok by si mohol teraz urobiť na ceste k vrchu Pánovmu?
Čo ťa brzdí?  Aké povzbudenie k tomu potrebuješ?
Ako by si to povedal Ježišovi?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?