Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti

Utorok – 24. decembra 2019

Lk 1, 67-79

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Ako prijímaš navštívenie toho, kto je Vychádzajúci z výsosti?
Kde je tvoja tma?
Ktoré miesta túžiš, aby najviac prežiaril?
Čo by si mu o tom povedal?

Kadiaľ vedie tvoja cesta pokoja?
Čo môžeš urobiť, aby si po nej  kráčal odhodlanejšie?
Čo všetko by bolo v tvojom živote iné, ak by si to urobil?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?