Pravda vás vyslobodí

Streda, 1. apríla 2020

Jn 8, 31-36

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

Otázky na zamyslenie

Ako ostávaš v Jeho slove?Čo pre teba znamená pravda?

V čom potrebuješ byť vyslobodený práve dnes?

Po akej slobode túžiš?

Ako by si sa ku nej čo najlepšie priblížil?

Komentáre k textu
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ada5aae55-8ffc-41c0-aaa7-82bdfce519b4