Veľkonočné prerámcovanie

Ste zvedaví, ako sa darí skupinke osemnástich statočných v aktuálnom výcviku Školy kresťanského koučingu? Tretinu majú hrdinsky za sebou! Už veľa vedia; tušia, čo zatiaľ nevedia a spoznávajú, že klient a Duch Svätý vie vždy, :-).

Počas Veľkonočnej oktávy sme mali webinár o nástrojoch kouča na prehĺbenie uvedomenia – tých technickejších v praktickej majstrovskej brašni i tých umeleckejších a pestrofarebných v pôvabnom maliarskom kufríku. Venovali sme sa najmä zručnosti prerámcovania – ako tento nástroj funguje a akými rôznymi spôsobmi môžeme „prerámcovať“ klientov zaužívaný pohľad tak, aby objavil niečo nové, doteraz nevidené, mimo reálneho či vykonštruovaného kontextu, v ktorom žije svoj príbeh.

Bol to ideálny čas na túto tému. „Viete prečo?“ – spýtala som sa ku koncu vyučovania našich budúcich koučov. Uvedomila som si, že Veľká noc je asi to najväčšie prerámcovanie v dejinách ľudstva, s akým máme skúsenosť. Kristus úplne zmenil pohľad nás všetkých na život a smrť, na hriech a milosrdenstvo, na úplnú a večnú blízkosť s ním. Až po udalostiach Veľkej noci učeníkom celé učenie milovaného Majstra konečne „docvaklo“. Všetko dávalo nový zmysel, novú nádej, novú radosť a šťavu. „Myslíš AHA-moment?“, okomentoval veľkonočné prerámcovanie  otec Štefan. „Vlastne, celé dnešné čítanie o ceste do Emauz je o tom, ako učeníkom spadli ‚klapky z očí´ – a spoznali ho“, dodal Marek, tiež kňaz. K čomu vedie nový, veľkonočný pohľad nás?

Aktuálne dni sú plné výziev na cvičenie si „prerámcovania“ v praxi  – tragédia na Spiši, eskalujúca spoločenská polarizácia, naše denné väčšie či menšie neistoty a zápasy… Našťastie, toto celé naše hľadanie je už raz a navždy „zarámované“ v milosrdnom pohľade Vykupiteľa. To naše príbehy, ktoré túžime žiť, napĺňa veľkonočnou radosťou a vďačnosťou.

Text a snímka: Martina Jokelová Ťuchová, lektorka ŠKK