VÝZNAMNÝ DEŇ PRE KRESŤANSKÝ KOUČING NA SLOVENSKU

Medzinárodná sieť kresťanských koučov (CCNI) udelila programu KRESŤANSKÝ KOUČ – ZÁKLADY ŽIVOTNÉHO KOUČINGU akreditáciu, ktorá znamená, že spĺňa najprísnejšie medzinárodné normy, kladené na výcvik kresťanských koučov. Akreditácia programu je garanciou najvyššej kvality, potvrdzuje, že program vyvážene rozvíja všetky potrebné kompetencie kouča a zvýrazňuje kresťanský pohľad na človeka.

Akreditovaný program otvára nové možnosti pre jeho absolventov. Po splnení ďalších podmienok môžu získať individuálnu certifikáciu kouča na troch úrovniach: Certifikovaný kresťanský kouč (CCC – Certified Christian Coach), Certifikovaný profesionálny kresťanský kouč (CPCC – Certified Christian Professional Coach) a Certifikovaný majstrovský kresťanský kouč (CMCC – Certified Master Christian Coach).

Medzinárodná certifikácia kouča zdôrazňuje jeho dôveryhodnosť a záväzok dodržiavať etické a koučovacie štandardy kresťanského koučingu. Zároveň je pre laickú verejnosť aj znakom toho, že kouč systematicky rozvíja svoje koučovacie zručnosti a vedomosti. Nemenej dôležitým ukazovateľom je, že kouč je ukotvený vo viere, prešiel náročnými odbornými kritériami, t. j. ovláda koučing na vysokej úrovni.