Žatva je veľká, ale robotníkov je málo

Sobota – 7. decembra 2019

Mt 9, 35-38

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.
Ako ťa oslovujú slová: Žatva je veľká, ale robotníkov málo
Čo pri tom prežívaš, keď rozmýšľaš o tejto vete pána Ježiša? Aké sú to emócie?
Čo ti tie emócie hovoria? Aký odkaz ti chcú zanechať?
Čo si myslíš o všeobecnom povolaní každého človeka šíriť Božie posolstvo?
Ako toto posolstvo šíriš ty? Akú úlohu v tomto vidíš pre seba?
Aké dary si dostal? Ako s nimi zaobchádzaš?
Ako  by si ich mohol použiť v šírení evanjeliovej zvesti?
Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?