LETNÁ ŠKOLA PLUS

NADSTAVBOVÝ PROGRAM

pre minuloročných absolventov

Po minuloročnej Letnej škole s Michaelom Marxom, ktorú absolvovali kresťanskí kouči, sa vo vašich spätných väzbách opakovali najviac takéto témy: chceme ďalej rásť a ísť na vyššiu úroveň, chceme dlhší program a chceme  viac precvičovať. Odpoveďou na vaše návrhy je Letná škola PLUS, do ktorej sme toto všetko zakomponovali a na ktorú vás srdečne pozývame.

Program

Program, tlmočený do slovenčiny, pozostáva z piatich modulov (štyroch dvojhodinových online webinárov) a jedného prezenčného šesťhodinového workshopu v Pezinku) v nasledovných termínoch:


Modul 1: OD DOBREJ K SILNEJ OTÁZKE
28. júla online od 19:00 do 21:00
Modul 2: TANEC KOUČA
4. augusta online od 19:00 do 21:00
Modul 3: OD MIKRO K METAPOČÚVANIU
11. augusta online od 19:00 do 21:00
Modul 4: OD TRANSAKCIE K TRANSFORMÁCII
18. augusta online od 19:00 do 21:00
Modul 5: OD POVRCHNEJ TÉMY K HLBOKEJ
25. augusta prezenčne od 9:00 do 16:00

Účasť v tomto programe vyžaduje niekoľko záväzkov:
  • Urobiť medzi webinármi aspoň jeden (lepšie dva) rozhovor s klientom. Môžete efektívne využiť systém Koučujeme sa navzájom, ak momentálne nemáte iného klienta.
  • Nahratý rozhovor (rozhovory) si vypočuť a urobiť písomnú reflexiu podľa formulára, ktorý dostanete a ohodnotiť úroveň svojho koučovania
  • Nahrať svoju reflexiu na Google disk najneskôr 4 hodiny pred ďalším webinárom
  • Nahrať svoj ročný plán rozvoja po jeho vypracovaní

Lektor

Michael J. Marx, MBA, EdD, PCC, CMCC, je certifikovaný kouč (ICF), ktorý sa špecializuje na biznis koučing a konzultácie pre korporácie. V ICF vedie ‘Global Community of Practice on Ethics‘ a zároveň pracuje v Independent Review Board. Vedie tím, ktorý pracuje na interpretácii etického kódexu (Ethical Interpretive Statements). Patrí k významným kresťanským koučom. V minulosti bol prezident Christian Coaches Network International  (CCNI) a je autorom  publikácie Ethics and Risk Management for Christian Coaches (2016).

Spolu so svojim tímom založil aj neziskovú organizáciu Coaching Suicide Awareness s hlavným cieľom pomôcť ľuďom konať preventívne. Prevencia samovrážd je jeho srdcovou témou. Prednáša o nej a vedie semináre a workshopy na celom svete. Michael býva na úpätí San Juan Mountains v štáte Colorado a spolu so svojou manželkou a starajú sa 21 saňových psov.

Viac info: https://newtrailscoaching.com/ a https://coachingsuicideawareness.com/

Cena

EARLY BIRD cena za tento program je 318,-EUR (vrátane DPH) a platí do 31. 5. 2023 vrátane.

Cena po tomto termíne je 384,-EUR (vrátane DPH).

Poplatok 318,- EUR môžete zaplatiť v dvoch splátkach po 159,- EUR (prvú v lehote splatnosti faktúry a druhú najneskôr do 23. 7. 2023).

Obchodné podmienky

Letnú školu kresťanských koučov organizuje GKMK, s.r o. so sídlom Hlavná 90, 90089 Častá, IČO: 50908421, DIČ: 2120547077, IČ DPH: SK2120547077, číslo bankového účtu IBAN: SK5011000000002940040407, SWIFT: TATR SK BX.

Neuhradené zálohové faktúry do lehoty splatnosti automaticky stornujeme a uvoľníme miesto ďalšiemu záujemcovi.

Storno poplatky

Pri cene Early bird:

Ak sa účastník odhlási do 20. 7. 2023 (vrátane), vrátime mu plnú zaplatenú sumu.

Ak sa účastník odhlási do 26. 7. 2023 (vrátane), vrátime mu 50% zo zaplatenej sumy. Ak si za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ak sa účastník odhlási po 26. 7. 2023, zaplatenú sumu nevraciame. Ak si však účastník za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte prihlášku, ktorú nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/1yfL0qoV8Gp5075oWxdS0f1OMxQ29mz5DTxw7YuYOa6E