Neistota v živote

Streda – 18. decembra 2019

Mt 1, 18-24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Kedy si sa v živote rozhodol niečo prijať, čomu si celkom nerozumel?
Aké to bolo rozhodovanie?
Čo napokon rozhodlo, že si to prijal?
Aké kritériá si bral do úvahy?
Čo si pri tom prežíval?
Aké emócie si mal vtedy najsilnejšie?
Ako vieš prijať neistotu vo svojom živote?
V ktorých oblastiach dolieha na teba najťažšie?

Čo ti pomáha túto neistotu uniesť?
Ktorá emócia ti pomáha najviac?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?