Práca s emóciami pre kresťanských koučov

Kresťanský kouč potrebuje vziať do úvahy racionálnu, emocionálnu aj duchovnú stránku človeka. Tak sme stvorení. Tieto tri zložky tvoria jednotu, ale najmenej pozornosti venujeme v živote emocionálnej stránke. Pritom emócie sú hybnou silou nášho konania, stoja za úspechmi aj neúspechmi a žiadna zmena, kvôli ktorej prichádzajú ľudia za koučom, sa neudeje bez podpory emócií.

Práca s emóciami pre kresťanských koučov je program, ktorý vás pripraví na efektívnu prácu nielen s emóciami klienta, ale aj so svojimi vlastnými. Je určený všetkým koučom, ktorý chcú uplatňovať kresťanský pohľad na človeka a chcú sa naučiť vnímať emócie ako dar, ktorý nám má slúžiť.

Program sa realizuje formou 14 webinárov (60 min.) a jednodňového workshopu. Webináre sa uskutočnia vždy v utorok vo večerných hodinách (po 18:30) v nasledujúcich termínoch:

September      15., 22., 29.
Október          6., 13., 20., 27.
November      3., 10., 17., 24.
December       1., 8., 15.

Jednodňový workshop bude v decemberi 2020 alebo v januári 2021.

Čo sa naučíte

 • Čo potrebuje kresťanský kouč k efektívnej práci s emóciami
 • Ako sú naša spiritualita, racionalita a emocionalita prepojené
 • Čo sú to emócie a ich miesto v dynamike zmeny
 • Biblický pohľad na emócie
 • Anatómia základných emócií a životných nálad
 • Čo sa iba javí, ako emócie
 • Rozpoznávanie emócií u seba
 • Ako sa emocionálne disponovať na rozhovor s klientom
 • Emócie ako efektívny spôsob koučovania človeka, nie príbehu
 • Dialóg s klientom o emóciách
 • Emócie kouča počas rozhovoru
 • Ako pomôcť klientovi navigovať jeho emócie
 • Koučovacie modely s využitím emócií

Počet účastníkov v skupine je limitovaný na 12.

Program vyžaduje, okrem účasti na jednotlivých webinároch, aj individuálnu prácu s emóciami v rozsahu asi 1 hod. týždenne. Potrebnou pomôckou bude publikácia Dana Newbyho a Lucy Núñez Neotvorený dar a kniha Anny Bissi Všemocné emoce?

Cena tohto nadstavbového programu je 312,- EUR (vrátane DPH) a je možné zaplatiť ho aj v troch splátkach po 104,- EUR (prvú pred začiatkom kurzu, druhú do konca októbra a tretiu do konca novembra 2020).

Môžete nás kontaktovať kvôli zľavám pre zasvätené osoby.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU

Source (obr. 2): unsplash.com