Žasnúť

Utorok, 24. marca 2020

Ž 46, 8-9a

S nami je Pán zástupov, 
naším útočišťom je Boh Jakubov.
Poďte a pozrite na diela Pánove,
aké úžasné veci vykonal na zemi.

Otázky na zamyslenie

Ktoré diela Pánove vyvolávajú v tebe najväčší úžas?

Vyber si niečo, čo sa nachádza blízko teba. Pozorne skúmaj tento objekt a premýšľaj, nad čím všetkým by si mohol žasnúť.

Čo ti tento úžas hovorí?

Aké ďalšie emócie v tebe vyvoláva?