ZASTAVTE SA, ZISTITE A POČÚVAJTE

Dr. Michael Marx

Mali ste niekedy pocit, že nič nefunguje? Vynaložili ste veľa času, peňazí aj úsilia do výcviku koučingu. A klienti stále neprichádzajú. Keby tak aspoň niekoľko… Vtedy sa ozve priateľka vášho priateľa v nádeji, že koučing by jej mohol pomôcť. Je ochotná slušne zaplatiť a vy to potrebujete práve teraz ako nikdy.

ZASTAVTE SA, ZISTITE A POČÚVAJTE

Zastavte sa. Zastavte sa, ak sa peniaze stávajú najsilnejším motivátorom na prijatie nového klienta. To nemá byť vaša najvyššia priorita. Kvôli čomu chcete toho klienta vziať? Spĺňa kritériá toho, čo viete profesionálne zvládnuť? Ste schopný zamerať sa na jej budúcnosť a nie minulosť? Skutočne ju chcete koučovať, alebo sa chcete pokúsiť napraviť ju?

Zistite.  Zistite jej motiváciu pre koučing. Pravdepodobne nebude rozlišovať medzi koučingom, poradenstvom a terapiou. S čím prichádza? Čo už doteraz skúsila a ako to fungovalo, či nefungovalo? Je niekto, kto jej platí koučing? Mali by ste zistiť, kto platí za stretnutia a prečo.

Počúvajte. Počúvajte, či nehovorí ako obeť. Starostlivo počúvajte čo naozaj potrebuje a nie iba to, čo hovorí, že chce. Započúvajte sa čo hovorí vaše vlastné srdce. Hovorí ako niekto, koho je radosť počúvať alebo skôr ako niekto, kto z vás vysáva energiu? Ale hlavne, načúvajte Duchu Svätému. Čo hovorí, že je správne urobiť?

Pred pár týždňami som mal s klientom ukážkový koučovací rozhovor. Ako to v prvom rozhovore býva, zamerali sme sa na najväčšie výzvy v jeho živote. Bol schopný pomenovať iba dve. Nepamätám si tú prvú, ale jasne si pamätám, že druhou bolo jeho znepokojenie z toho, ako ho vnímajú iní ľudia. Veľké starosti mu robilo to, ako vyzerá v očiach druhých. Na záver som mu povedal, že ho budem rád koučovať v tej prvej oblasti, ale tá druhá že je mimo môj záber. Do toho som sa jednoducho nemohol pustiť.

“Ako to myslíte?” spýtal sa.

Povedal som „To nie je téma, akú viem koučovať. Možno by niekto iný vedel byť pre vás v tej oblasti užitočnejší.“

Odľahlo mi, keď mi o dva dni napísal, že skúsi nájsť niekoho iného. Cítil som ako by mi z pliec spadlo veľké bremeno. Aj keď by to bol býval dobre platiaci klient, cítil som, že jeho prílišné zameranie sa na svoj imidž by bolo prekážkou napredovania v koučovacom vzťahu. Vedel som, že toto bola jedna z mojich hraníc.

Robíte rozhodnutie, či klienta zoberiete alebo nie? Podľa čoho viete, že do toho idete zo správnych etických dôvodov? Namiesto toho, aby ste sa zamerali pri novom klientovi na potenciálny zárobok, zastavte sa, zisťujte a počúvajte. Boh vám odpovie (porovnaj Fil 4, 19).


O autorovi:

Michael J. Marx, MBA, EdD, PCC, CPCC – je certifikovaný profesionálny kresťanský kouč (CCNI) a špecializuje sa na biznis koučing a konzultácie korporáciám. Dr. Marx v súčasnosti vedie v ICF Globálnu pracovnú skupinu o etike. Pracuje aj v Nezávislej hodnotiacej rade a v tíme na revíziu Etického kódexu. Okrem toho bol prezidentom Christian Coaches Network International a je autorom knihy Ethics and Risk Management for Christian Coaches vydanej v roku 2016.

Článok bol v anglickom originály uverejnený na stránke CCNI https://christiancoaches.com/coaching-ethics-101-stop-look-and-listen/ a bol preložený a uverejnený s láskavým súhlasom tejto organizácie a autora.

Foto: Viktor Paris/Unsplash