Žite ako deti svetla!

Nedeľa, 22. marca 2020

Ef 5, 8-14

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo.
Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

Otázky na zamyslenie

Akým svetlom ožaruješ svoje okolie?

Čo mu svojím životom komunikuješ?

Čo je ovocím tvojho života?

Kde všade by si mohol dnes dávať dobro?

V ktorej oblasti svojho života by si sa mal “prebudiť”?