Vložím do vás svojho ducha a ožijete

Nedeľa, 29. marca 2020 Ez 37, 12b-14 „Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na… Čítaj viac

Nikdy tak človek nehovoril

Sobota, 28. marca 2020 Jn 7, 40-53 Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli… Čítaj viac

Zrkadlo

Piatok, 27. marca 2020 Múd 2, 1a. 12-22 Bezbožní hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná Boha, a Božím synom sa nazýva. Obžalúva naše zmýšľanie, už… Čítaj viac

Žasnúť

Utorok, 24. marca 2020 Ž 46, 8-9a S nami je Pán zástupov,  naším útočišťom je Boh Jakubov. Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Otázky na zamyslenie Ktoré diela Pánove vyvolávajú v tebe najväčší úžas? Vyber si niečo, čo sa nachádza blízko teba. Pozorne skúmaj tento objekt a premýšľaj,… Čítaj viac

Nové nebo

Pondelok, 23. marca 2020 Iz 65, 17-21 Toto hovorí Pán: „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím. Lebo ja urobím z Jeruzalema mesto plesania a z jeho obyvateľov ľud radosti. A budem plesať nad Jeruzalemom,… Čítaj viac

Milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Sobota, 21. marca 2020 Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo  a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš… Čítaj viac