Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky

Štvrtok, 2. apríla 2020 Jn 8, 51-59 Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš… Čítaj viac

Pravda vás vyslobodí

Streda, 1. apríla 2020 Jn 8, 31-36 Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech,… Čítaj viac

Kto z vás je bez hriechu

Pondelok, 30. marca 2020 Jn 8, 1-11 Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš… Čítaj viac

Vložím do vás svojho ducha a ožijete

Nedeľa, 29. marca 2020 Ez 37, 12b-14 „Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na… Čítaj viac

Nikdy tak človek nehovoril

Sobota, 28. marca 2020 Jn 7, 40-53 Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli… Čítaj viac

Zrkadlo

Piatok, 27. marca 2020 Múd 2, 1a. 12-22 Bezbožní hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná Boha, a Božím synom sa nazýva. Obžalúva naše zmýšľanie, už… Čítaj viac

Žasnúť

Utorok, 24. marca 2020 Ž 46, 8-9a S nami je Pán zástupov,  naším útočišťom je Boh Jakubov. Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Otázky na zamyslenie Ktoré diela Pánove vyvolávajú v tebe najväčší úžas? Vyber si niečo, čo sa nachádza blízko teba. Pozorne skúmaj tento objekt a premýšľaj,… Čítaj viac